Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

Pavo: De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website en webshop van Stimulan B.V.. Door deze websites te bezoeken en/of de op via deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van strijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de algemene voorwaarden van deze producten en/of diensten.

Gebruik: De informatie op deze websites is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze websites worden ontleend. Pavo neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de websites en maakt daarbij gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht, echter kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Pavo kan niet garanderen dat de websites foutloos en ononderbroken functioneren. Pavo en overige leveranciers aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie, het gebruik van de websites en technische storingen.

Informatie van derden: Indien Pavo links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Pavo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, gebruik of beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Pavo. De informatie op dergelijke websites is niet door Pavo nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Eigendomsrechten: Pavo behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Pavo. De afnemer van deze informatie is verplicht om aanwijzingen van Pavo omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. De informatie op deze websites mogen wel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen: Pavo houdt zich het recht voor de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan melding te doen.